Tag Archives: transparencia

Les competències digitals una inversió de futur

Com cada primavera , el 7 de juny, es va fer la Jornada #TICiPresó aquesta edició va ser la VIII edició de la Jornada TIC i presó. Ludificació i innovació social digital en la que Andròmines va participar.
Les jornades d’enguany es van centrar en la innovació social digital, com a estratègia d’apoderament de les persones i en la gamificació com a metodologia per a les accions formatives i de dinamització digital. La gamificació és una metodologia per a potenciar la motivació a través d’incloure mecàniques de joc en entorns no lúdics.

Aquesta jornada va centrar la seva oferta de continguts en la innovació social digital, com a estratègia que apodera al ciutadà, per tal de trobar noves fórmules i estímuls per al seu aprenentatge.

Així mateix es van presentar experiències de gamificació en accions socioeducatives de les presons i dels telecentres, Punt TIC o els espais de laboratori digital.

La nostra entitat desenvolupa el projecte Alfadigital del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, part del projecte és la dinamització dels Punts TIC de 5 Centres Penitenciaris C.P. Lledoners, C.P. Brians 1, C.P Brians 2 , C.P. Puig de de les Basses i C.P. Mas d’Enric.
La tasca del dinamitzador digital té una doble vesant la tecnològica i la social, dues cares que no podem descuidar en la dinamització TIC.

El treball amb les persones ens permet revaloritzar-les, donar-los responsabilitat sobre els seus processos personals.

Des d’un enfoc participatiu impulsem la seva creativitat i el seu apoderament a través de processos creatius amb l’ús de la tecnologia. Incidint així en una vessant humana de la tecnologia.

Un valor d’Andròmines és la lluita per la inclusió , si una persona no te competències digitals esta exclosa de la societat i exclosa de l’accés al mon laboral, l’accés a la informació, l’accés a les xarxes socials, etc.
Són indiscutibles els beneficis que han aportat l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICS) a la major part de la societat, com l’accessibilitat a incalculable informació, la immediatesa de la mateixa, facilitació de recursos laborals, personals i de oci i un llarguíssim etcètera. En aquest sentit, Internet és el principal protagonista. Tots hem d’aprendre a utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICS).

Aquest nou model de la societat ha generat un nou fenomen social anomenat “Escletxa Digital”, definida per l’OEC1 en el 2001, ja que hi ha col•lectius que no disposen de recursos suficients per accedir als avantatges que ofereixen les Tics. El terme escletxa digital, fa referència a les dificultats presentades per accedir a les Tics.

A través de les eines digitals tractem de treballar per evitar aquesta escletxa digital i ensenyar uns usos ètics de la tecnologia, així com les implicacions que tenen les nostres decisions quan decidim utilitzar un software d’una manera o d’un altre.

Al llarg de l’any 2016 els dinamitzadors d’Andròmines que desenvolupen el projecte Alfadigital van transmetre coneixement d’eines digitals a 1.104 persones dels centres penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses, Brians 1 i Brians 2.

Dinamitzar un punt TIC té la seva complexitat, i quan ho fem en un medi tancat la cosa es complica donada la superposició d’estructures que cal tenir en compte a fi de funcionar correctament sense xocar.

La dinamització parteix d’un bon diagnòstic i cada centre té la seva realitat, amb les seves maneres de fer, protocols i horaris, així que la dinamització d’un Punt TIC ha de veure en quins espais pot entrar a realitzar les seves activitats sense solapar-se amb altres professionals, i coordinant-se amb ells.

La segona part és la iniciació de processos compartits entre diversos professionals, cal el recolzament mutu, donar i aportar el que tenim a altres professionals, ajudar-los a fer visible la seva tasca des del àmbit digital.

Per finalment l’acció pròpiament dita amb els usuaris. I aquí és on hi ha un treball d’escoltar, proposar, conduir processos d’aprenentatge, estimular processos creatius interiors , i creació digital.

Més enllà de la tecnologia, a través dels seus usos estimulem una reflexió sobre les pràctiques de consum digital i les seves implicacions, preferim utilitzar software lliure, i material sota llicència creative commons per la seva dimensió social o de contribució al bé comú i el respecte als drets d’autor.
Per què Creative Commons?

Utilitzant les obres sota una llicència de Creative Commons no significa que aquestes obres perdin els drets d’autor, al contrari, és una manera d’exercir-los i poder oferir alguns drets a terceres persones en determinades condicions. De manera que respectem els drets d’autor de qui ens posa a disposició les seves imatges sota les seves condicions, afavorint un us responsable de la propietat dels autors. Reconeixent el valor de cedir els drets d’us.
Per què software lliure? Per diversos motius que no acabaré d’explicar i només en cito alguns:

• La major avantatge és el preu, al no estar subjecte a llicències no té cost. La convicció de la filosofia del programari lliure i les seves llibertats d’ús i independència tecnològica.

• El programari lliure, pel seu caràcter obert, dificulta la introducció de codi maliciós, tenen uns requisits de maquinari menors.

• El procés de revisió pública a què està sotmès el desenvolupament del programari lliure imprimeix un gran dinamisme al procés de correcció d’errors.

• Gràcies a la disponibilitat del codi font, el programari lliure garanteix una independència respecte al proveïdor.
http://www.cobdc.net/programarilliure/avantatges-altres-mites-del-programari-lliure/


Quin tipus de tallers fem als centres penitenciaris?

Mecanografia, Programació amb Scratch, disseny gràfic de cartells, edició multimèdia, creant muntatges de vídeo, narrativa digital a partir d’imatges editades, edició de so, Ràdio, haikus, instant books… i moltes coses més.

Dissenyem els tallers adaptant-nos a cada realitat de manera que en cada Centre Penitenciari, les propostes que s’elaboren són diferents i tenen una metodologia pròpia per l’adaptació al medi atès que cada entorn és diferent i cal una resposta diferent per a cadascú.
David Gateu

Centre penitenciari Mas Enric

ANDRÒMINES: UNA ALIADA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

“El gran libro siempre abierto y que hay que hacer el esfuerzo de leer es el de la Naturaleza”. Antoni Gaudí

Circular_economy_main

Hace más de 3.000 millones de años que aparecieron los primeros ecosistemas en la Tierra. Desde entonces, y hasta el día de hoy, los seres vivos y el medio físico que los acoge han interactuado en un organizado ciclo de vida en el que los organismos consumen los recursos que precisan para después devolverlos al medio que los acoge.

Entre los seres que forman un ecosistema tenemos: organismos productores, llamados así por producir materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos; organismos consumidores, que consumen la materia orgánica producida por los primeros, y organismos descomponedores, que utilizan los desechos, excrementos y cadáveres de los productores y los consumidores para nutrirse. La acción de los organismos descomponedores permite que los nutrientes inorgánicos queden de nuevo disponibles en el medio para que otro organismo productor lo utilice. Es un círculo virtuoso que funciona a la perfección, y así nos lo demuestra cada día la naturaleza.

Pongamos nuestra atención ahora en el funcionamiento de las sociedades humanas, especialmente a partir de la Revolución Industrial. Los productores humanos extraen recursos de la naturaleza, los consumidores humanos utilizan los productos fabricados por los productores y cuando dejan de utilizarlos los desechan como residuos que se acumulan en vertederos o son incinerados con la consiguiente pérdida de los recursos que los componen. Este sistema es conocido como economía lineal (producir-usar-tirar) y es responsable de los problemas medioambientales que existen en la actualidad.

En contraposición a la economía lineal, en los últimos años está tomando fuerza un nuevo modelo económico y productivo: la economía circular, que propone la reutilización eficaz del residuo en un modelo cíclico que imita a la naturaleza. Se trata de un nuevo enfoque en el que el residuo pierde su condición de “deshecho” y se convierte en materia prima para los ciclos naturales, se reutiliza o se transforma para formar parte de nuevos productos, minimizando así el consumo de energía y recursos. Todos los procesos vinculados con la economía circular contribuyen a crear empleo local y no deslocalizable. De esta forma podemos garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Aunque el concepto de economía circular es relativamente reciente, Andròmines trabaja desde el año 1993 siguiendo los principios de la economía circular a través de la reutilización y reciclaje de los residuos y la promoción del consumo responsable.

¿Cómo lo hacemos?

– A través de la recogida de residuos a particulares y organizaciones: material informático, móviles, electrodomésticos, muebles, menaje del hogar y material textil. Reutilizamos y reparamos estos productos para darles una segunda vida en nuestros puntos de venta: la tienda “Una mica de tot”, situada en Montcada i Reixac y los mercados en los que participamos.

– Gestionamosla Deixalleria y la Minideixalleria de Montcada i Reixac y el Punto Verde de la Zona Fórum del Ayto. Barcelona, en los que seleccionamos y separamos cuidadosamente los residuos con el fin de maximizar las tasas de reutilización y reciclaje.

– Generamos alternativas al derroche alimentario a través de nuestros proyectos “Plat a Taula” y “Una mossegada contra la exclusió”, en los que entregamos excedentes alimentarios procedentes de restaurantes y otras entidades a familias en riesgo de exclusión. Además, rompemos el círculo de pobreza de estas familias realizando itinerarios de inserción sociolaboral con al menos uno de sus miembros.

-Desarrollamos proyectos de sensibilización, educación ambiental y promoción del consumo responsable, con el objetivo de difundir los conocimientos, valores y habilidades prácticas necesarias para que las personas se involucren de una manera responsable y eficaz en la prevención y solución de los problemas ambientales. Lo hacemos a través de talleres de prevención y reutilización de residuos, Mercados de Intercambio, visitas a nuestro Punto de Reciclaje, realización de actividades en la Semana Europea de Prevención de Residuos, Ferias, etc.

Así, desde Andròmines colaboramos activamente en la defensa del medioambiente, reutilizando y reciclando cada año toneladas de residuos. Ayudamos a reducir la generación y vertido de sustancias  contaminantes, el consumo de agua, combustibles, energía, la extracción de materias primas, la emisión de gases de efecto invernadero y la emisión de gases fluorados que agotan la capa de ozono. La protección medioambiental derivada de la actividad de Andròmines va acompañada de una vertiente de justicia social e igualdad que más allá de nuestras fronteras: cuando reutilizamos y reciclamos estamos evitando situaciones de explotación humana y conflictos armados asociados a la extracción de recursos naturales así como condiciones de explotación laboral en fábricas de producción en países en vías de desarrollo, etc.

En Andròmines nos movemos por la protección del medio ambiente y por la defensa de dignidad de las personas. Súmate a nuestro movimiento a través de las 5R: Reflexiona (las acciones que anteponen a los seres humanos en perjuicio de la naturaleza tienen consecuencias sobre el bienestar humano actual y el de las generaciones venideras), Rechaza (productos tóxicos, no biodegradables o no reciclables), Reduce (menos objetos, menos gastos, menos explotación de los recursos naturales y menos contaminación y residuos), Reutiliza (a través de la adquisición de objetos de segunda mano y el upcycling) y Recicla (separa los residuos de manera adecuada para su posterior reciclaje).

 cercle andròmines

Katia Carballo

Coordinadora Ambiental de Andròmines

Internet segura 7 febrer/o

sid2017

El dia de l’Internet Segura se celebra a més de 100 països de tot el món des de ja fa més d’una desena d’anys, enguany amb el lema:

Sigues el canvi: per una Internet millor

El dia de la Internet Segura ofereix l’oportunitat de reflexionar al voltant de la seguretat a internet per a joves i menors, des del ciberassetjament a les xarxes socials. Cada any la xarxa Insafe té com a objectiu estar a l’avantguarda de les noves situacions a la xarxa i escollir un tema que reflecteixi la preocupació del moment.

Enguany, el tema tractat a la xarxa ha estat la responsabilització de tothom per una Internet segura sota el lema

SIGUES EL CANVI: PER UNA INTERNET MILLOR

Participa seguint el hashtag usat #SID2017 a les xarxes socials.

 

A continuació us deixem una sèrie de recursos d’interès per aprofundir en el tema:

 Per als més joves de la casa: 

 1. Edu365.cat
 2. XTEC-Dia de la Internet Segura
 3. Web Pantallas amigas
 4. Canal YouTube de Pantallas amigas
 5. Centre dInternet Segura
 6. Joves-Vídeos Centre Internet Segura

D’interès general:

 1. Canal TIC – Generalitat
 2. Per a pares i mares – Centre Internet Segura
 3. Com t’impliques en l’educació digitals dels fills i filles. Guia Ajuntament Barcelona
 4. Vols saber com vas en temes de seguretat? Fes els tests de l’Oficina de seguretat de l’Internauta – OSI
 5. Aprèn el ABC de la seguretat, amb OSI
 6. Canal YouTube OSI
 7. Útils gratuïts: antivirus, tallafocs, etc.

Compres segures per Internet:

https://youtu.be/IcdLulr-nHQ

 

Recorda: el millor aliat quan navegues per Internet és el sentit comú!!! Així podràs gaudir sempre dels beneficis d’Internet.

 

Entrada en castellà:

sid2017

El día de la Internet Segura se celebra además de 100 países de todo el mundo desde ya hace más de una decena de años, este año con el lema:
Sé el cambio: por una Internet mejor


El día de la Internet Segura ofrece la oportunidad de reflexionar alrededor de la seguridad a internet para jóvenes y menores, desde el ciberacoso en las redes sociales. Cada año la red Insafe tiene como objetivo estar en vanguardia de las nuevas situaciones a la red y escoger un tema que refleje la preocupación del momento.
Este año, el tema tratado en la red ha sido la responsabilidad de todo el mundo por una Internet segura bajo el lema


SÉ EL CAMBIO: POR UNA INTERNET MEJOR


Participa siguiendo el hashtag usado #SID2017 en las redes sociales.

 

https://youtu.be/frOiWJJ8wZc

https://youtu.be/4WzgvqFShZ8

https://youtu.be/Pguklz9m3nU

https://www.youtube.com/watch?v=ALcbaQvN_kA

 

A continuación os dejamos una serie de recursos d’interes para profundizar en el tema:

 Para los mas jóvenes de la casa: 

 1. Edu365.cat
 2. XTEC-Dia de la Internet Segura
 3. Web Pantallas amigas
 4. Canal YouTube de Pantallas amigas
 5. Centre dInternet Segura
 6. Joves-Vídeos Centre Internet Segura

De interés general:

 1. Canal TIC – Generalitat
 2. Per a pares i mares – Centre Internet Segura
 3. Com t’impliques en l’educació digitals dels fills i filles. Guia Ajuntament Barcelona
 4. Quieres saber como vas en temas de seguridad? haz los  tests de l’Oficina de seguretat de l’Internauta – OSI
 5. Aprèn el ABC de la seguretat, amb OSI
 6. Canal YouTube OSI
 7. Útils gratuïts: antivirus, tallafocs, etc.

Compras seguras por Internet:

https://youtu.be/IcdLulr-nHQ

 

Recuerda: el mejor aliado cuando navegas por Internet es el sentido común!!! Así podrás disfrutar siempre de los beneficios de Internet.