Category Archives: Sensibilització social

Anotació

Andròmines s’atura i ens sumem a la convocatòria de la Vaga Feminista i aturades de demà 8 de març: la Dona com a motor de la societat envers les desigualtats del sistema heteropatriarcal. Reflexionem!!! Continua llegint

Anuncis

Economia domèstica. El coneixement com a font d’estalvi

IMG_3349

La nostra economia familiar i la manera com ens organitzem els propis recursos a casa sempre ens han generat molts dubtes i incerteses. Com arribaré a final de mes? Què puc fer per estalviar més? I, si m’endeuto més del compte, amb quins recursos puc comptar?

Segons fons de l’INE, la renda per llar a Catalunya a l’any 2016 (última dada disponible) estava en una mitjana de 35.396 euros anuals (amb lloguer imputat).

Alhora, segons l’enquesta de pressupostos familiars publicada per l’INE al mateix any, les dades de despesa familiar apunten a una mitjana anual de 30.446 euros per família, això significa que les famílies catalanes estalviem una mitja de 4.950 euros per any.

Tot i així, des de Andròmines sabem bé que malauradament aquest estalvi no es produeix en moltes famílies que viuen en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió, les quals amb prou feines poden pagar-se les necessitats bàsiques com l’habitatge o un plat a taula.

Tant és així, que segons la taxa Arope que calcula l’Idescat, a Catalunya hi ha un 22,5% de la ciutadania en risc d’exclusió social, és a dir, més d’1,6 milions de persones, està en risc de pobresa o exclusió, fet que vol dir que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.

En aquest sentit, des d’Andròmines pensem que el fet de disposar d’eines i coneixements per fer front a la gestió econòmica que fem a casa, pot ajudar-nos a millorar la nostra capacitat d’estalvi, prevenir situacions d’endeutament no desitjades i en definitiva a organitzar-nos i planificar-nos millor. Per això, avui us proposem una sèrie de consells i recomanacions per poder administrar-nos eficientment a casa:

 1. Fem un pressupost detallat

És important alhora que molt eficient organitzar-nos i planificar-nos les despeses amb un pressupost. Podem fer-ho per setmanes o mesos, i el més important es que puguem identificar amb el màxim detall les nostres despeses fixes (com el lloguer, l’escola, els pagaments domiciliats, etc…) i les variables (també són necessàries però poden variar en funció del mes).

Un exemple seria aquest:

                       GENER
Ingressos Despeses
  Necessàries fixes Necessàries variables   Opcionals
Nòmina 900 Lloguer/hipoteca 400 Transport 20 Oci      30
Ajuts 200 Escola 60 Telèfon 20
  Menjador escolar 140 Menjar 150
  Llum 70
  Aigua 30
  Gas 20
Roba 50

TOTAL INGRESSOS: 1.100

TOTAL DESPESES: 990 (600+360+30)             DIFERÈNCIA: +20

Com podem comprovar, amb aquesta eina podem calcular el total dels nostres ingressos i despeses, i, un cop fem la resta d’ambdues quantitats, veurem el nostre grau d’estalvi o de despesa. D’aquesta manera, mes a mes podrem començar a veure quines són les despeses que podem anar ajustant perquè s’adaptin als nostres ingressos.

Identificar doncs, les nostres despeses prioritàries i de les que podem prescindir serà cabdal per arribar a final de mes o fomentar el nostre estalvi. 

 1. L’estalvi poderós!

El fet d’estalviar, no només ens fa sentir benestar i disposar d’un bon grau d’adaptació entre els nostres ingressos i despeses, sinó que també fa que puguem tenir un fons destinat per imprevistos, fet que a més d’un ens farà estar més tranquils en el nostre dia a dia a casa nostra i en el nostre entorn.

Així, si veiem que estem en números positius, sempre està bé poder fer una partida pressupostària on hi destinem una quantitat fixa cada més, encara que sigui de pocs diners.

A més, hi ha altres coses que podem fer a casa i que poden fer millorar la nostra capacitat d’estalvi, com mirar de reduir el consum d’aigua, llum, els aparells elèctrics, etc. Podem tenir un control d’aquestes despeses revisant periòdicament totes les factures i rebuts que ens arriben a casa, tenint sempre en compte que si no estem d’acord amb el que ens han cobrat de la llum, només tenim un mes fer la reclamació.

A més, hem de tenir en compte que reduint el nostre consum elèctric de llum, aigua i gas, no només estem afavorint la nostra capacitat d’estalvi familiar, sinó que també estem fent un bé col·lectiu i al medi ambient, a través d’un consum conscient i responsable amb el nostre entorn.

En aquest sentit, hi han companyies que et fan les factures a la teva mida, o que durant dues hores al dia no pagues les despeses generades pels teus electrodomèstics o la calefacció. Assabentar-nos de si tenim algun avantatge en aquest sentit pot ser molt beneficiari pel nostre estalvi.

Per això, comptem amb diferents recursos:

Altres aspectes en els quals podem estalviar econòmicament i que també genera un impacte menys negatiu al nostre entorn, poden ser; utilitzar transport públic en comptes del privat (o caminar, millor!), fer un consum responsable i saludable del que mengem i reutilitzar elements com la roba, llibres, joguines, aparells elèctrics, etc.

 1. Si veiem que ens estem endeutant..

Si veiem que les nostres despeses superen els nostre ingressos, i que el nostre grau d’endeutament creix, hem d’intentar sempre que el deute no superi mai el 35% del que ingressem, perquè llavors serà quan haurem d’anar al banc per fer una revisió de la nostra situació financera.

També hi haurem d’anar, si preveiem que ens hem de quedar amb números vermells, per estalviar-nos els interessos de demora i les corresponents comissions bancàries que es poden produir. En aquest sentit, existeix la possibilitat de comunicar al banc que no accepti cap rebut amb el compte en descobert.

Altres aspectes que hem de tenir en compte si anem justos de diners, es vigilar tant amb les targetes de crèdit (podem reajustar-nos l’import màxim) com amb la publicitat de “diner fàcil”. Són elements que ens donaran tranquil·litat a l’inici, però després possiblement haurem de pagar quantitats molt més elevades.

 Si vols demanar un préstec, assegura’t de tenir en compte les següents consideracions:

 • Assegura’t que puguis pagar-lo.
 • Tingues un pla B. Si no ho pots pagar, tens algú al teu entorn que et pugui ajudar?.
 • Mira si el teu banc tenen préstecs socials o ofereixen facilitats a persones per viure situacions difícils, com els microcrèdits.
 • Demana més d’una oferta de préstec, per tal que puguis comparar i triar la millor opció.
 • Per últim, abans de signar qualsevol acord financer, assegura’t abans d’haver-ho entès tot i d’haver-te llegit tot els documents.

Per últim, si la situació és prou complicada com perquè perilli la permanència en el nostre habitatge, i sobretot en cas que tinguem una hipoteca que no puguem pagar, recordem que disposem de recursos d’assessorament gratuït que ens poden ajudar a mediar amb les entitats financeres i/o ens poden orientar per millorar la nostra situació.

Ofideute: assessorament deute hipotecari

Servei d’Orientació Jurídica de la Generalitat

Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH)

Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya

 

 1. Els nostres consells i recomanacions:
 • Fes-te les pròpies eines per entendre i organitzar la teva economia, tenint en compte els teus ingressos i despeses. Els resultats, siguin d’estalvi o no, et faran poder prendre les mesures pertinents per tal d’adaptar els teus recursos a les teves necessitats, i en últim terme per assolir els teus objectius.
 • Un consum conscient i responsable a la nostra llar, contribuirà en gran mesura tant a la nostra tranquil·litat econòmica, com a la preservació de l’entorn mediambiental on convivim.
 • Si tens problemes d’endeutament, comença a reduint les despeses no necessàries. Si aquest endeutament és més del 35% del que ingresses, acudeix al teu banc per obtenir un assessorament més acurat del que pots fer. Si veus que a més, perilla el fet de poder pagar la hipoteca, disposes de recursos d’assessorament i ajut per poder prevenir una situació de desnonament.
 • Forma’t i amplia els teus coneixements sobre aspectes referents a la teva economia domèstica. El coneixement és poder, i per això tant a nivell digital com de manera presencial al teu municipi, pots trobar recursos per estar més informat/da.

Alguns recursos per seguir aprenent:

Institut d’Estudis Financers

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines Els proppassats dies 22 i 29 de gener, a Andròmines vàrem realitzar un Taller sobre economia domèstica financera on vam parlar de molts dels temes explicats en aquest article, i, en tant que va se molt profitós, el tornarem a realitzar els dies 23 i 30 de juliol al Centre de Formació de la nostra Entitat.

Et convidem a que vinguis i comparteixis amb nosaltres la teva experiència!

I tu? Quins mètodes d’estalvi fas servir? Ens ho expliques?

 

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

ECONOMIA DOMÉSTICA El conocimiento como fuente del ahorro

IMG_3349Nuestra economía familiar y la manera como nos organizamos los propios recursos en casa siempre nos han generado muchas dudas e incertezas. ¿Cómo llegaré a final de mes? ¿Qué puedo hacer para ahorrar más? Y, ¿si me endeudar más de la cuenta, con qué recursos puedo contar?

Según fuentes de la INE, la renta por familia en Catalunya en el año 2016 (última fecha disponible) estaba en una media de 35.396 euros anuales (con alquiler imputado).

A la vez, según la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE el mismo año, los datos de gasto familiar apuntan a una media anual de 30.446 euros por familia, esto significa que las familias catalanas ahorran una media de 4.950 euros al año.

Aún así, desde Andróminas sabemos bien que desgraciadamente este ahorro no se produce en muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, las cuales apenas pueden pagarse las necesidades básicas como la vivienda o un plato en la mesa.

Tanto es así, que según la tasa Arope que calcula el Idescat, en Cataluña hay un 22,5% de la ciudadanía en riesgo de exclusión social, es decir, más de un 1,6 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión, este hecho quiere decir no tienen cubiertas las necesidades básicas.

En este sentido, desde Andróminas pensamos que el hecho de disponer de herramientas y conocimientos para hacer frente a la gestión económica que hacemos en casa, puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de ahorro, prevenir situaciones de endeudamiento no deseable y en definitiva a organizarnos para poder administrarnos eficientemente en casa.

 1. Hacemos un presupuesto detallado

Es importante a la hora que muy eficiente organizarnos y planificarnos los gastos con un presupuesto. Podemos hacerlo por semanas o meses, y lo más importante es que podamos identificar con el máximo detalle nuestros gastos fijos (como el alquiler, la escuela, los pagos domiciliados, etc.….) y las variables (también son necesarias pero pueden variar en función del mes).

Un ejemplo seria este:

                       ENERO
Ingresos Gastos
  Necesidades fijes Necesidades variables    Opcionales
Nómina 900 Alquiler/hipoteca 400 Transporte 20 Ocio      30
Ayudas 200 Escuela 60 Teléfono 20
  Comedor escolar 140 Comida 150
  Luz 70
  Agua 30
  Gas 20
Ropa 50

TOTAL INGRESOS: 1.100

TOTAL GASTOS: 990 (600+360+30)                DIFERENCIA: +20

 

Como podemos comprobar, con esta herramienta podemos calcular el total de nuestros ingresos y gastos, y, una vez hacemos la resta con las dos cantidades, veremos nuestro grado de ahorro o de gasto. De esta manera, más o menos podemos empezar a ver cuáles son los gastos que podemos ir ajustando para que se adapten a nuestros ingresos.

Identificar pues, nuestros gastos prioritarios y de los que podamos prescindir será importante para llegar a final de mes o fomentar nuestro ahorro.

 1. El ahorro poderoso!

El hecho de ahorrar, no solo nos hará sentir mejor y disponer de un buen grado de adaptación entre nuestros ingresos y gastos, sino que también hace que podamos tener un fondo destinado para imprevistos, hecho que a más de uno nos hará estar más tranquilos en nuestro día a día en nuestra casa y en nuestro entorno.

Así, si vemos que estamos en números positivos, siempre está bien poder hacer una partida presupuestaria donde destinemos una cantidad fija cada mes, aunque sea de poco dinero.

Y además, hay otras cosas que podemos hacer en casa y que podemos hacer mejorar nuestra capacidad de ahorro, como mirar de reducir el consumo del agua, luz y los aparatos electrónicos, etc. Podemos tener un control de estos gastos revisando periódicamente todas las facturas y recibos que nos llegan a casa, teniendo siempre en cuenta que si no estamos de acuerdo con el que nos han cobrado de la luz, solo tenemos un mes para hacer la reclamación.

Y además, hemos de tener en cuenta que reduciendo nuestro consumo eléctrico de luz, agua y gas, no solo estamos favoreciendo nuestra capacidad de ahorro familiar, sino que también estamos haciendo un bien colectivo y al medio ambiente, a través de un consumo consciente y responsable con nuestro entorno.

En este sentido, hay compañías que te hacen las facturas a tu medida, o que durante dos horas al día no pagues los gastos generados por tus electrodomésticos o la calefacción. Informarnos si tenemos alguna ventaja en este sentido puede ser muy beneficioso para nuestro ahorro.

Por esto, contamos con diferentes recursos:

Otros aspectos en los cuales podemos ahorrar económicamente y que también genera un impacto menos negativo en nuestro entorno, pueden ser; utilizar el transporte público en vez del privado (o caminar, mejor!), hacer un consumo responsable y saludable de lo que comemos y reutilizar elementos como la ropa, libros, juguetes, aparatos electrónicos, etc.

 1. Si vemos que nos podemos endeudar…

Si vemos que nuestros gastos superan nuestros ingresos, y que nuestro grado de endeudamiento crece, hemos de internar siempre que la deuda no supere nunca el 35% de lo que ingresamos, porque entonces será cuando deberíamos ir al banco para hacer una revisión de nuestra situación financiera.

También deberíamos ir, si prevemos que nos hemos de quedar en números rojos, para ahorrarnos los intereses de demora y las correspondientes comisiones bancarias que nos puedan ocasionar. En este sentido, existe la posibilidad de comunicar al banco que no acepte ningún recibo con la cuenta al descubierto.

Otros aspectos que hemos de tener en cuenta si vamos justos de dinero, es vigilar tanto con las tarjetas de crédito (podemos reajustarnos el importe máximo) como con la publicidad de “dinero fácil”. Son elementos que nos darán tranquilidad al principio, pero después posiblemente habremos de pagar cantidades mucho más elevadas.

 

Si quieres pedir un préstamo, asegúrate de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Asegúrate que puedas pagarlo.
 • Tener un plan B. Si no lo puedes pagar, tienes alguien a tu alrededor que te pueda ayudar?
 • Mira si tu banco tienen préstamos sociales y ofrecen facilidades a personas por vivir situaciones difíciles, como los microcréditos.
 • Pide más de una oferta de préstamo, para que puedas comparar y elegir la mejor opción.
 • Por último, antes de firmar cualquier acuerdo financiero, asegúrate antes de haberlo entendido todo y de haberte leído todos los documentos.

 

Para finalizar, si la situación es bastante complicada como para que peligre la permanencia en nuestra vivienda, y sobre todo en caso que tengamos una hipoteca que no podamos pagar, recordemos que disponemos de recursos de asesoramiento gratuito que nos pueden ayudar a mediar con las entidades financieras y nos pueden orientar para mejorar nuestra situación.

Ofideuda: asesoramiento de la deuda hipotecaria

Servicio de Orientación Jurídica de la Generalitat

Plataforma de afectados para la hipoteca (PAH)

Asociación de usuarios de bancos, cajas y aseguradoras de Catalunya

 

 1. Nuestos consejos y nuestras recomendaciones:

–        Hazte tus propias herramientas para entender y organizar tu economía, teniendo en cuenta tus ingresos y gastos. Los resultados, sean de ahorro o no, te harán poder hacer entender las medidas pertinentes para adaptarse tus recursos a tus necesidades, y en último término para alcanzar tus objetivos.

–        Un consumo consciente y responsable de nuestra vivienda, contribuirá en gran medida a nuestra tranquilidad económica, como a la preservación del entorno medioambiental donde vivimos.

–        Si tienes problemas de endeudamiento comienza a reducir los gastos no necesarios. Si estas deudas son más del 35% de lo que ingresas, acude a tu banco para obtener un asesoramiento más cuidadoso de lo que puedes hacer. Si ves que si además, peligra el hecho de poder pagar la hipoteca, dispones de recursos de asesoramiento y ayuda para poder prevenir una situación de desahucio.

–        Fórmate y amplia tus conocimientos sobre aspectos referente a tu economía doméstica. El conocimiento es poder, y por esto tanto a nivel digital como de manera presencial en tu municipio, puedes encontrar recursos para estas más informado/da.

Algún recurso para seguir aprendiendo:

 

Instituto de Estudios Financieros

La teva economia- Barcelonès jove

Finanzas para todos

Associació Social Andròmines

Los pasados días 22 y 29 de enero, en Andróminas realizamos un Taller sobre economía doméstica financiera donde se hablo de mucho de los temas explicados en este artículo y, como fue muy provechoso, lo volveremos a realizar los días 23 y 30 de julio en las Oficinas de nuestra Asociación.

Te invitamos a que vengas y compartas con nosotros tu experiencia!

 

¿y tú? ¿Qué métodos de ahorro haces servir?

 

Gemma Botinés

Tècnica projecte Una Mossegada per l’Exclusió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Economía doméstica realizado en la Asociación Andróminas los días 22 y 29 de enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robòtica en família. Temps: el millor regal

Ara que d’aquí uns dies vindran ses Majestats d’Orient… perquè no penseu en regalar possibilitats d’imaginació i aprendre. Potser el millor regal no és una joguina finalitzada és oferir experiències i sistemes d’aprenentatge on desenvolupin imaginació i sobretot siguin “l’excusa” per passar temps de qualitat amb els més menuts. Un temps en el que podrem gaudir de companyia, creixement i també valors de cura al medi ambient, d’una manera molt divertida i atractiva!!!

Us atreviu?! aqui teniu un mini resum amb imatges i donant clic al vídeo no us penederiu!!! Som-hi!!!

Vídeo / Crònica fabricació robots reciclats Dyn

(Vídeo cedit per @2ndFunniestThing mil gràcies de nou Marta!)

Un any ple d’acció social i ambiental

Un any més arriben les festes nadalenques. Som en una època de reflexió, però també de joia, il·lusió i espais per a compartir amb la família i els amics. Des d’Andròmines us sentim com a part d’aquesta petita família que, dia rere dia, lluitem per aconseguir un món una mica més just, tant a nivell social com ambiental.

Volem donar-te les gràcies per ser aquí, amb nosaltres, per fer que aquest any hagi estat tant especial i per que tu estàs fent possible tot el que anem construint plegats.

Ja posats avui ens hem proposat que ens acompanyis “a fer memòria”. Volem tornar compartir la memòria d’Andròmines amb les fites aconseguides al 2016. En aquest document adjunt trobareu d’una manera transparent les àrees i projectes que hem impulsat i el seu impacte en les persones i el medi ambient. Ja hem començat a treballar en la del 2017 i veiem que el nostre impacte no ha minvat.

Et volem agrair la confiança que diposites any rere any en nosaltres i desitgem que ens continuïs acompanyant com fins ara en aquest projecte que és Andròmines, sumant esforços per crear oportunitats a les persones i al medi ambient!

Us desitgem que passeu unes molt bones

festes! Rep una forta abraçada,

Mossegada a l’exclusió 2017: Gràcies per fer-ho possible!!!

El projecte “Una Nova Mossegada a l’Exclusió” executat per l’Associació Andròmines i que ha comptat amb la col•laboració de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el suport de la Fundació La Caixa i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat,ha finalitzat recentment. Aquest programa ha promogut la inserció laboral de col•lectius en risc d’exclusió amb dificultats econòmiques i socials, alhora que també afavoreix el reaprofitament alimentari d’excedents de restaurants i altres establiments.
Pel que fa a la inserció laboral, s’ha portat a terme a través d’accions formatives grupals i tutories individualitzades, on s’han treballat amb les persones participants aspectes referents a la recerca de feina, la preparació d’entrevistes de selecció, i l’adquisició de competències transversals i bàsiques com l’alfabetització informàtica, la responsabilitat, la comunicació o el català. Aquestes accions s’han realitzat a les instal•lacions Municipals del Centre Cívic la Ribera i el Kursaal.
Pel que fa a les accions de reaprofitament d’excedents alimentaris, s’han portat a terme en un espai d’Andròmines a Montcada i Reixac, on les participants han recollit per a tots els membres de la seva família aliments cedits per els restaurants de la cadena Grup Andilana i per els supermercats ALDI. En aquestes accions i de manera transversal, també s’han treballat aspectes com la promoció d’hàbits i consum saludable, el compromís i la responsabilitat social i ambiental.
Els resultats del projecte han estat molt positius. S’ha aconseguit una millora en la qualitat de vida de 17 famílies durant el seu dia a dia i les participants han pogut millorar les seves possibilitats d’inserció en el mercat laboral ordinari. Tant és així, que 9 persones han trobat feina (53%), i 7 d’aquestes ho han fet a través de la recerca realitzada a les sessions grupals del projecte.

A més, s’han repartit més de 2700 quilos d’aliments que han aprofitat les participants i les seves famílies, fet que ha suposat un suport i una millora de la seva capacitat econòmica i del seu benestar.

Pel que fa al perfil de les persones participants, el 100% han estat derivades de Serveis Socials de Montcada i Reixac, on el col•lectiu en risc d’exclusió social ha estat prioritari per la seva participació. La majoria de les persones participants han estat famílies amb infants a càrrec i amb tots els seus membres a l’atur.

Els diversos Restaurants i establiments col•laboradors també han estat cabdals en la consecució del projecte, amb els quals s’ha mantingut la comunicació molt propera, tant per donar resposta a les possibles incidències que han sorgit com per l’adequació del servei a les persones participants. Ara iniciarem la fase d’avaluació del programa i esperem poder donar-li continuïtat en properes edicions.M

Andròmines y el trabajo en red, nos acompañas?

images

Hasta este escrito que os hacemos llegar os hemos ido desgranando varias miradas, proyectos y acciones concretas de Andròmines, también lo iremos haciendo después de este escrito pero ahora lo que queremos es acercaros como Andròmines los lleva a cabo siempre: desde el trabajo en Red!!!! No entendemos un trabajo aislado de su entorno, nos enriquecemos cuando la visión de una situación es compartida.

Parece que ahora esté de moda que si no hablas del trabajo en red no estés a la última…. pero nosotras consideramos que no nos hemos inventado nada… puesto que desde siempre las entidades sociales hemos trabajado en red y hemos sido conscientes que no hay otra manera de trabajo posible cuando estás interviniendo con personas!!!

Trabajar en red quiere decir: pensar, comunicarnos y actuar conjuntamente, compartiendo objetivos y recursos, unificando capacidades y esfuerzos, relacionando nuestras acciones. La red nos complementa.

“No podemos pretender abordar o resolver sólo a nivel micro, mediante la construcción y reconstrucción de vínculos (en una vida individual, en una familia, en un barrio), problemas de carácter macro en lo que tiene que ver cómo acceso a recursos y derechos […] Sin embargo, la acción macro desde lo público se queda corta en la lucha contra la exclusión social y la promoción de la calidad de vida porque no penetra en los espacios microsociales que resultan sin duda claves para la inclusión social y el bienestar de la gente” (Fantova, 2007).

Existe una tendencia hacia la especialización, una especialización necesaria de cara a ofrecer una respuesta cuidadosa a la complejidad de la atención social, pero la lógica de la división del trabajo en muchas ocasiones se ha enfrentado con la necesidad de ofrecer respuestas más globales e integrales en la solución de los problemas. Es por eso que Andròmines apuesta por una atención especializada pero mediante un trabajo en red real, en el que el protagonista sea la persona y que detrás de este trabajo en red exista una coordinación real, una visión global que se traslade a una intervención individual desde cada servicio que le acompaña, teniendo en cuenta todas sus necesidades y potencialidades.

“Las redes son, antes que nada, formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad. Se definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. […] Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de personas que se identifican como las mismas necesidades y problemáticas.” “La redes, por tanto, se erigen como una forma de organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas […]. Su lógica no se la de homogeneizar a los grupos sociales, sino la de organizar a la sociedad en su diversidad, mediante la estructuración de vínculos entre grupos como intereses y preocupaciones comunes. De alguna manera, las redes implican un desafío a la estructura piramidal, vertical, de la organización social y proponen una alternativa a esta forma de organización que pueda hacer frente a las situaciones de fragmentación y desarticulación que se vive en la actualidad” (Rizo, 2006)

Consideramos las redes como un ingrediente de mejora de nuestra manera de trabajar. Significa una gran oportunidad para las personas que las integramos y con las que construimos nuestros programas y proyectos. Un aspecto clave que nosotras consideramos es el espacio de coordinación, es fundamental para la integridad del trabajo que desarrollamos dado partimos de la fragmentación de enfocs y prácticas a una visión más global que ayudará a ajustar una respuesta centrada a la realidad.

La cooperacióń entre entidades nos permite:

 • Generar conocimientos mutuos.
 • Sumar las capacidades y recursos de cada una.
 • Aprovechar y complementar estos recursos.
 • Identificar y obtener nuevos recursos.
 • Poder llevar a cabo proyectos con mayor alcance social, que sean coherentes entre ellos y no se contradigan.
 • Ver crecer nuevas influencias y proyectos sociales.
 • Nos aporta crecimiento hacia otros horizontes.
 • El trabajo en red fomenta los objetivos y acción comunes, incluir diferentes visiones y cooperar para conseguirlos, somos útiles para otras entidades, desde una horizontalidad en la toma de decisiones y el sentimiento de pertinencia participativa y compromiso conjunto: actuamos juntas!!!!

El reto actual para Andròmines es reforzar la motivación para cooperar, incrementando y mejorando los espacios por conocimiento mutuo. Sobre todo dedicando más tiempo a la coordinación y así entre otros aspectos conseguir sensibilización y consiguiendo el espaldarazo de las Administraciones Públicas.

Andròmines tenemos muy claro que la red no es una finalidad sino un medio para conseguir nuestros objetivos comunes. Estamos seguras que la comunicación recíproca, el diálogo permanente y el intercambio de ideas, son esenciales por una construcción y gestión colectiva del conocimiento, de tal manera que el compartir nos empodera para seguir el camino del cambio a mejor.

El trabajo en red necesita del impulso, la iniciativa y el trabajo de personas y de entidades concretas que dinamizan la red. El liderazgo de la red tiene que ser compartido para sumar los esfuerzos y las capacidades de las personas. Andròmines en las diferentes redes de las que somos miembros hemos tenido este papel cuando hemos pensado que podíamos aportar elementos cualitativos al conjunto de entidades para llegar a sumar. Creemos que ha sido y es un compromiso de toda la organización no sólo de los representantes que están a las reuniones.

Y siempre, siempre, nos hemos basado en un conocimiento mutuo y la confianza entre las organizaciones y personas.

Andròmines apuesta por un trabajo en red desde premisas básicas cómo:

 • Todos participamos, todos lideramos.
 • Transparencia en la toma de decisiones y en los recursos.
 • Sabemos el que hacen el resto de miembros.
 • Evaluamos la accióń común y el funcionamiento de la red.
 • Aprovechamos las oportunidades de las nuevas tecnologías para comunicarnos.
 • Somos conscientes que las redes son principalmente relaciones entre personas.
 • Hagamos incidencia para mejorar determinadas leyes y políticas sociolaborales y a la vegada por el cuidado del medio ambiente.

Andròmines hemos participado en la creación de varias redes de trabajo para dar respuesta a personas en riesgo de exclusión y para mejorar la gestión de los residuos. A la vez Andròmines pertenece y trabaja de manera coordinada con entidades y organismos de ámbitos diversos, a nivel de barrio, comarcal, autonómico, estatal y europeo, e intercambiamos experiencias de inserción sociolaboral y tratamiento de residuos, aportamos alternativas y promovemos la sensibilización ciudadana. Desde aquí dar las gracias a todas las entidades y compañeros que luchan para poder hacer realidad nuestra misión, compartidas con todas ellas.

Y qué aspectos son los que trabajamos en red?

Desarrollamos proyectos de inserción laboral donde el trabajo con otras entidades del tercer sector es clave para favorecer un objetivo común: la inserción.

 • Programa Incorpora
 • Programa Labora

Nos coordinamos con otras entidades del tercer sector y organismos públicos para favorecer la inserción laboral de los colectivos vulnerables. Tenemos muchos convenios de colaboración que nos derivan personas que necesitan recursos de inserción y de formación sólo a guisa de ejemplo los últimos firmados son:

 • Servicios Sociales La Llagosta
 • EMFO Mollet
 • Barberà Inserta

Somos promotores y participamos en diferentes redes y federaciones:.

FEICAT

AERESS

ECAS

XES

XARXA INCLUSIÓN DE MONTCADA I REIXAC

XARXA DE INSERCIÓ LABORAL DE BARCELONA

TAULA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

BARCELONA +SOSTENIBLE


En definitiva Andròmines en las redes, como en nuestro día a día, aprendemos de la propia experiencia, de la propia práctica. Y no paramos de aprender. Nos acompañas?

Montse Romo

Responsable comunicación y Estratégia

El treball en xarxa i Andròmines, ens acompanyes?

imagesFins aquest escrit que us fem arribar us hem anat desgranant diverses mirades, projectes i accions concretes d’Andròmines, també ho anirem fent després d’aquest escrit però ara el que volem es apropar-vos com Andròmines els porta a terme sempre: des del treball en Xarxa!!!! No entenem un treball aïllat del seu entorn, ens enriquim quan la visió d’una situació és compartida.

Sembla que ara estigui de moda que si no parles del treball en xarxa no estiguis a la última…. però nosaltres considerem que no ens hem inventat res… ja que des de sempre les entitats socials hem treballat en xarxa i hem estat conscients que no hi ha una altra manera de treball possible quan estàs intervenint amb persones!!!

Treballar en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, relacionant les nostres accions. La xarxa ens complementa.

“No podemos pretender abordar o resolver sólo a nivel micro, mediante la construcción y reconstrucción de vínculos (en una vida individual, en una familia, en un barrio), problemas de carácter macro en lo que tiene que ver con acceso a recursos y derechos […] Sin embargo, la acción macro desde lo público se queda corta en la lucha contra la exclusión social y la promoción de la calidad de vida porque no penetra en los espacios microsociales que resultan sin duda claves para la inclusión social y el bienestar de la gente” (Fantova, 2007).

Existeix una tendència cap a la especialització, una especialització necessària de cara a oferir una resposta acurada a la complexitat de l’atenció social, però la lògica de la divisió del treball en moltes ocasions s’ha enfrontat amb la necessitat d’oferir respostes més globals e integrals en la solució dels problemes. És per això que Andròmines aposta per una atenció especialitzada però mitjançant un treball en xarxa real, en el que el protagonista sigui la persona i que darrera d’aquest treball en xarxa existeixi una coordinació real, una visió global que es traslladi a una intervenció individual des de cada servei que li acompanya, tenint en compte totes les seves necessitats i potencialitats.

“Las redes son, antes que nada, formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad. Se definen fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. […] Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas.” “La redes, por tanto, se erigen como una forma de organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas […]. Su lógica no es la de homogeneizar a los grupos sociales, sino la de organizar a la sociedad en su diversidad, mediante la estructuración de vínculos entre grupos con intereses y preocupaciones comunes. De alguna manera, las redes implican un desafío a la estructura piramidal, vertical, de la organización social y proponen una alternativa a esta forma de organización que pueda hacer frente a las situaciones de fragmentación y desarticulación que se vive en la actualidad” (Rizo, 2006)

Considerem les xarxes com un ingredient de millora de la nostra manera de treballar. Significa una gran oportunitat per les persones que les integrem i amb les que construïm els nostres programes i projectes. Un aspecte clau que nosaltres considerem és l’espai de coordinació, és fonamental per a la integritat del treball que desenvolupem donat partim de la fragmentació d’enfocs i pràctiques a una visió més global que ajudada a ajustar una resposta centrada a la realitat.

La cooperació́ entre entitats ens permet:

 • Generar coneixements mutus.
 • Sumar les capacitats i recursos de cadascuna.
 • Aprofitar i complementar aquests recursos.
 • Identificar i obtenir nous recursos.
 • Poder dur a terme projectes amb major abast social, que siguin coherents entre ells i no es contradiguin.
 • Veure créixer noves influències i projectes socials.
 • Ens aporta creixement cap a altres horitzons.

El treball en xarxa fomenta els objectius i acció comuns, incloure diferents visions i cooperar per aconseguir-los, som útils per a altres entitats, des d’una horitzontalitat en la presa de decisions i el sentiment de pertinència participativa i compromís conjunt: actuem juntes!!!!

El repte actual per Andròmines és reforçar la motivació per cooperar, incrementant i millorant els espais per coneixement mutu. Sobretot dedicant més temps a la coordinació i així entre altres aspectes aconseguir sensibilització i aconseguint el recolzament de les Administracions Públiques.

Andròmines tenim molt clar que la xarxa no és una finalitat sinó un mitjà per aconseguir els nostres objectius comuns. Estem segures que la comunicació recíproca, el diàleg permanent i l’intercanvi d’idees, són essencials per una construcció i gestió col·lectiva del coneixement, de tal manera que el compartir ens empodera per a seguir el camí del canvi a millor.

El treball en xarxa necessita de l’impuls, la iniciativa i el treball de persones i d’entitats concretes que dinamitzen la xarxa. El lideratge de la xarxa ha de ser compartit per tal de sumar els esforços i les capacitats de les persones. Andròmines a les diferents xarxes de les que som membres hem tingut aquest paper quan hem pensat que podíem aportar elements qualitatius al conjunt d’entitats per tal d’arribar a sumar. Creiem que ha estat i és un compromís de tota l’organització no només dels representants que són a les reunions.

I sempre, sempre, ens hem basat en un coneixement mutu i la confiança entre les organitzacions i persones.

Andròmines aposta per un treball en xarxa des de premisses bàsiques com:

 • Tots participem, tots liderem.
 • Transparència en la presa de decisions i en els recursos.
 • Sabem el que fan la resta de membres.
 • Avaluem l’acció́ comú́ i el funcionament de la xarxa.
 • Aprofitem les oportunitats de les noves tecnologies per comunicar-nos.
 • Som conscients que les xarxes són principalment relacions entre persones.
 • Fem incidència per a millorar determinades lleis i polítiques sociolaborals i a la vegada per la cura del medi ambient.

Andròmines hem participat a la creació de diverses xarxes de treball per donar resposta a persones en risc d’exclusió i pera millorar la gestió dels residus. A la vegada Andròmines pertany i treballa de manera coordinada amb entitats i organismes d’àmbits diversos, a nivell de barri, comarcal, autonòmic, estatal i europeu, i intercanviem experiències d’inserció sociolaboral i tractament de residus, aportem alternatives i promovem la sensibilització ciutadana. Des d’aquí donar les gràcies a totes les entitats i companys que lluiten per a poder fer realitat la nostra missió, compartides amb totes elles.

I quins aspectes són els que treballem en xarxa?

Desenvolupem projectes d’inserció laboral on el treball amb altres entitats del tercer sector és clau per afavorir un objectiu comú: la inserció.

 •        Programa Incorpora
 •         Programa Labora

Ens coordinem amb altres entitats del tercer sector i organismes públics per afavorir la inserció laboral dels col·lectius vulnerables. Tenim molts convenis de col·laboració que ens deriven persones que necessiten recursos d’inserció i de formació només a tall d’exemple els darrers signats són:

 • Serveis Socials La Llagosta
 • EMFO Mollet
 • Barberà Inserta

Som promotors i participem a diferents xarxes i federacions:.

 • FEICAT
 • ECAS
 • XES
 • AERESS
 • DILTET
 • XARXA D’INCLUSIÓ SOCIAL DE MONTCADA I REIXAC
 • XARXA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE BARCELONA
 • TPS (TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL)
 • BARCELONA +SOSTENIBLE

compartir

En definitiva Andròmines a les xarxes, com en el nostre dia a dia, aprenem de la pròpia experiència, de la pròpia pràctica. I no parem d’aprendre. Ens acompanyes?

 

 

Montse Romo

Responsable de Comunicació i Estratégia

Trucs senzills per a reduir el malbaratament alimentari

1_fruit-933674_960_720Sóc mare, dos nens de 2 i 4 anys. L’hora de dinar o sopar sempre és una excusa fantàstica per experimentar i aprendre sobre textures i colors: ara llenço un pèsol al cap de mon germà, a veure què passa si submergeixo una mica de bròquil dins el got d’aigua, mama això no m’agrada, ja estic tip… les mil i una anècdotes que poden arribar a convertir-se en un malson si intentes no malbaratar el menjar.

A Catalunya estem llençant una mitjana de 34,9 kg d’aliments per persona i any i el 58% del malbaratament es produeix a les llars. Imagineu-vos, aquesta xifra equival als aliments que podem consumir durant 20 dies i són 112€ que ens podríem haver estalviat i que han anat directes a la brossa! Aquests aliments desaprofitats generen milers de tones de gasos d’efecte hivernacle, que són els causants que estigui augmentant la temperatura mitjana del Planeta. Així que sí, per petita que sigui, hi ha relació entre els pèsols esclafats que els meus fills han decidit no menjar i aquests estius tan calorosos que darrerament passem amb més freqüència.

Food-Waste

I és cert que una gran part del malbaratament alimentari es produeix al camp, a la distribució o al sector de la restauració i que és aquí on cal actuar per ajustar la producció a les necessitats reals de la ciutadania.Però, com sempre, com a consumidors tenim un paper molt rellevant en demandar que no es llencin tants aliments en tota la cadena de producció i en posar el nostre gra de sorra per a fer que això sigui possible.

Però, com ho podem fer per a reduir el malbaratament alimentari si amb prou feines aconseguim arribar sencers i cabals a l’hora de sopar?

Les bones notícies són que aquí teniu algunes idees divertides i senzilles que us poden ajudar a fer-ho possible:

A la botiga:

 • Fem la compra intel·ligent i convidem a que els nostres infants col·laborin en la llista de la compra. Què hi ha a la nevera? Quins menús cuinarem durant la setmana? Què necessitarem i en quines quantitats?
 • Busquemfruites i verdures amb formes divertides per comprar: moltes fruites i verdures es llencen per la seva forma, color o mida quan normalment són perfectament aptes per al consum. Trobeu-les! A qui no li agrada menjar aquella patata que li comença a sortir una banya o un carbassó que sembla una barca!
 • Siguem realistes, si als meus nens no els agraden les pomes, potser no cal que en compri dos quilos i amb dues ja fem.

A casa:

 • Organitzem junts la nevera i el rebost; què és el que hem de consumir primer? Cal que congelem alguna cosa?
 • Tinguem designatel dia del sopar de reaprofitament: un dia a la setmana toca mirar la nevera i pensar què ens empesquem per a consumir totes les sobres que hi ha. Ja veureu que se us ocorren receptes i barreges ben originals!
 • Hem après a fer pastissos, galetes, truites, pizzes, gaspatxos, croquetes, melmelades i compotes. Hi ha milers de receptes que poden fer els nens, fins i tot els més petits, i poden ser una fantàstica manera de passar la tarda plegats, aprofitar el menjar… i gaudir-ne tots plegats després a taula. A qui no li agrada menjar un pa de pessic de fruita madura boníssim que hem cuinat nosaltres mateixos?
 • Fem servir els nostres sentits i aprenguem a entendre les dates de caducitat i consum preferent, no són el mateix. Fins i tot productes com la carn, sempre que hagin estat correctament emmagatzemats, poden estar en bones condicions per menjar un cop passada la seva data de consum preferent. Ensuma, mira el seu color, tasta-ho una mica, quan un producte està en mal estat es nota. I recorda que la carn no te perquè tenir un color vermell lluent, ja que sovint en contacte amb l’aire es pot oxidar però continua sent perfectament sana. Confia en els teus sentits!

A taula:

 • Abans de servir els plats ens preguntem: tenim molta gana? I ajustem les quantitats al que creiem que podem menjar… però una mica menys. Sempre estem a temps de repetir!
 • Fem plats divertits: una cara, un paisatge, un vehicle. Juguem, però no juguem fent malbé el menjar. Juguem creant plats originals i fent servir la creativitat a taula.
 • Si anem a un restaurant demanem les sobres per endur! És el nostre menjar i l’hem pagat, està boníssim, perquè no poder repetir al vespre? No tingueu vergonya!

 

És important que amb el nostre exemple fem conscients els infants que amb petites aportacions i bones actituds podem fer un consum més responsable que eviti el malbaratament de moltes tones d’aliments. Els petits canvis són poderosos i ens ajudaran a millorar les condicions ambientals i socials del nostre entorn. Com a consumidors tenim molt de poder, nosaltres i els nostres fills encara més!

Andròmines tenim una àrea de treball de recuperació d’aliments de bars i restaurants, potser per això estic més sensibilitzada sobre el tema del malbaratament. Però també creiem en el poder dels consumidors i el consum responsable, i treballem cada dia per fer arribar a les persones la importància de tenir cura del medi ambient a través del programa d’educació ambiental: fem tallers familiars, per agrupacions, ajuntaments. També col·laborem amb la recollida d’aliments d’establiments i participem en la recollida d’excedents alimentaris de l’Hospital de Can Ruti (en el marc del Programa de Pont Alimentari i en col·laboració amb altres entitats); Andròmines assegura que es compleixen tots els requisits de seguretat alimentaria durant el transport dels aliments;posteriorment reaprofitem aquests aliments a través de programes com Una Mossegada a l’exclusió (d’inserció sociolaboral en col·laboració amb els Serveis Socials i el suport de Fundació La Caixa i el Dep. Treball, Afers Socials i Família), Plat a Taula (amb el suport de l’Agència de Residus) i en col·laboració amb altres entitats socials.

diptic malbaratament

Entre tots i totes cada dia avancem una mica més en disminuir la quantitat de menjar que llencem!

 

Núria Sau San Luis

Directora de Projectes a Andròmines

Trucos sencillos para reducir el desperdicio alimentario

1_fruit-933674_960_720Soy madre, de dos niños de 2 y 4 años.  La hora de comer o cenar siempre es una excusa fantástica para experimentar y aprender sobre texturas y colores: ahora tiro un guisante a la cabeza de mi hermano, a ver qué pasa si sumerjo un poco de brócoli dentro de un vaso de agua, mamá esto no me gusta, ya no quiero más… las mil y una anécdotas que pueden llegar a convertirse en una pesadilla si intentas no malgastarla comida.

En Cataluña estamos tirando una media de 34,9 kg de alimentos por persona y año y el 58 % del  desperdicio se produce en nuestros hogares. Imaginad, esta cifra equivale a los alimentos que podemos consumir durante 20 días y son 112 euros que nos podríamos haber ahorrado y que han ido directos a la basura!Estos alimentos desperdiciados generan miles de toneladas de gases de efecto invernadero, los causantes que esté aumentando la temperatura media del Planeta. Así que sí, por pequeña que sea, existe una relación entre los guisantes aplastados que mis hijos han decidido no comer y estos veranos tan calurosos que últimamente pasamos con más frecuencia.

Food-Waste

Y es cierto que una gran parte de desperdicio alimentario se produce en el campo, en la distribución al sector de la restauración yque es aquí donde hay que actuar para ajustar la producción a las necesidades reales de la ciudadanía. Pero, como siempre, como consumidores tenemos un papel muy relevante en demandar que no se tiren tantos alimentos en toda la cadena de producción y en poner nuestro granitode arena para hacer que esto sea posible.

Pero, ¿qué eslo que podemos hacer para reducir el desperdicio alimentario si apenas conseguimos llegar enteros y cabales a la hora de cenar?

Las buenas noticias son que aquí tenéis algunas ideas sencillas y divertidas que os pueden ayudar a hacerlo posible:

En la tienda:

 • Hagamos una compra inteligenteinvitando a nuestros niños a que colaboren en la lista de la compra. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué menús cocinaremos durante la semana? ¿Qué necesitamos y qué cantidades?
 • Busquemos frutas y verduras con formas divertidas para comprar: muchas frutas y verduras se tiran por su forma, color o medida cuando generalmente son perfectamente aptas para el consumo. ¡Encontradlas! ¡A quién no le gusta comerse aquella patata a la que empieza a salirle un cuerno o un calabacín que parece a una barca!
 • Seamosrealistas, si a mis niños no les gustan las manzanas, quizás no es necesario que compre dos quilos y con dos ya es suficiente.

En casa:

 • Organicemos juntos la nevera y la despensa: ¿qué es lo que debemosconsumir primero? ¿Es necesario que congelemos alguna cosa?
 • Designemosel día de la cena de reaprovechamiento: un día a la semana toca mirar la nevera ypensar qué nos ingeniamos para consumir todas las sobras que hay. ¡Ya veréis que se os ocurren recetas y mezclas bien originales!
 • Hemos aprendido a hacer pasteles, galletas, tortillas, pizzas, gazpachos, croquetas mermeladas y compotas. Hay miles de recetas que los niñospueden hacer, incluso los más pequeños, y puede ser una fantástica manera de pasar la tarde juntos, aprovechar la comida… y disfrutar todos juntos después en la mesa. ¿A quién no le gusta comer un bizcocho de fruta madura buenísimo que hemos cocinado nosotros mismos?
 • Usemosnuestros sentidosy aprendamos a entender las fechas de caducidad y consumo preferente, que no son lo mismo. Incluso productos como la carne, siempre que se hayan almacenado correctamente, pueden estar en buenas condiciones para comer una vez pasada la fecha de consumo preferente. Huele, mira su color, pruébalo un poco, cuando un producto está en mal estado se nota. Y recuerda que la carne no tiene porqué tener un color rojo brillante ya que a menudo en contacto con el aire se puede oxidar, pero sigue siendo perfectamente sana.¡Confía en tus sentidos!

En la mesa:

 • Antes de servir los platos nos preguntamos: ¿tenemos mucha hambre? Y ajustamos las cantidades a lo que creemos que podemos comer… pero un poco menos. ¡Siempre estamos a tiempo de repetir!
 • Hagamos platos divertidos: una cara, un paisaje, un vehículo. Juguemos, pero no juguemos estropeando la comida. Juguemos creando platos originales yusando la creatividad en la mesa.
 • Si vamos a un restaurante ¡pidamoslas sobras para llevar! Es nuestra comida y la hemos pagado, esta buenísima, ¿porqué no podemos repetir por la noche? ¡No tengáis vergüenza!

Es importante que con nuestro ejemplo hagamos conscientes a los niños que, con pequeñas aportaciones y buenas actitudes, podemos hacer un consumo más responsable que evite el desperdicio de muchas toneladas de alimentos. Los pequeños cambios son poderosos y nos ayudaran a mejorar las condiciones ambientales y sociales de nuestro entorno. Como consumidores tenemos mucho poder, y nuestros hijos aún más.

En Andròmines tenemos un área de trabajo de recuperación de alimentos de restaurantes y bares, quizás por este motivo estoy más sensibilizada sobre el tema del desperdicio. Pero también creemos en el poder de los consumidores y en el consumo responsable, y trabajamos cada día para hacer llegar a las personas la importancia de cuidar del medio ambiente a través del programa de educación ambiental: hacemos talleres familiares, para agrupaciones, ayuntamientos, etc. También colaboramos con la recogida de alimentos en establecimientos y participamos en la recogida de excedentes alimentarios del Hospital de Can Ruti (en el marco del Programa Pont Alimentari y en colaboración con otras entidades); Andròmines asegura que se cumplen todos los requisitos de seguridad alimentaria durante el transporte; posteriormente reaprovechamos estos alimentos a través de programas como Una Mossegada a l’exclusió (de inserción sociolaboral en colaboración con los Servicios Sociales y el apoyo de Fundació La Caixa y el Dep. Treball, Afers Socials i Família), Plat a Taula (con la colaboración de la Agència de Residus) y en colaboración con otras entidades sociales.

 

diptic malbaratament

¡Entre todas y todos cada día avanzamos un poco más en disminuir la cantidad de comida que tiramos!

Núria Sau San Luis

Directora de Proyectos en Andròmines